TOXICOLOGIESTUDIES
IN EVOLUTIE
Koen Van Deun & Philippe Vanparys
 
ISBN 97890356.1237.2
271 paginaís - 22,50Ä
Info en bestellen: http://www.campiniamedia.be
 
Deel 1. Domeinen, principes en mechanismen
Deel 2. Klinische, analytische en forensische toxicologie
Deel 3. Beschrijving van de toxicologiestudies
Deel 4. Toepassingsdomeinen.

In dit boek maakt u kennis met de verschillende soorten toxicologietests die momenteel vereist zijn voor geneesmiddelen, chemicaliŽn, bestrijdingsmiddelen en cosmetica. De tests worden eenvoudig uitgelegd aan de hand van figuren en voorbeelden. Naast de testmethoden wordt ook een idee gegeven omtrent de evolutie van de toxicologie, toxicologische principes, en veel voorkomende intoxicaties bij de mens.

Aanleiding voor het schrijven van dit boek zijn de evoluties die plaatsgrijpen in het toxicologisch onderzoek, waarbij in vivo toxicologietests zoveel mogelijk vervangen worden door in vitro tests en alternatieve methoden. Niet alle tests bij proefdieren kunnen vervangen worden, maar vaak kunnen ze wel verminderd of verfijnd worden, met als doel toch gelijkwaardige resultaten te bekomen voor de veiligheidsbeoordeling van de producten voor mens en milieu.TOXICOLOGIE VAN HUIS,
TUIN EN KEUKEN
Kennismaking met schadelijke
en nuttige stoffen in ons leven
 
Koen Van Deun
 
ISBN 90.356.1205.1
301 paginaís - 19,5Ä - gratis bladwijzer
Info en bestellen: http://www.campiniamedia.be
 
Deel 1. Natuurlijke toxines
Deel 2. Contaminanten in de voeding
Deel 3. IngrediŽnten van genotsmiddelen
Deel 4. Verzorgings- en huishoudproducten
Deel 5. Componenten in de omgeving en het milieu

Niet alleen geneesmiddelen, maar ook sommige producten in onze dagelijkse omgeving kunnen schadelijk zijn bij een te hoge inname. Zo vinden we bijvoorbeeld natuurlijke toxines in planten en dieren, contaminanten in de voeding, natuurlijke of kunstmatige actieve ingrediŽnten in genotsmiddelen, bepaalde bestanddelen van verzorgings- en huishoudproducten, en ten slotte componenten aanwezig in de omgeving en het milieu. In totaal komen zoísn 52 producten uit onze directe omgeving aan bod.

Het boek is in eerste instantie een gegevensbank met een tiental voorbeelden per categorie. Die geven een eenvoudige beschrijving van de samenstelling, de mogelijke schadelijke maar soms ook nuttige effecten op het lichaam, af en toe ook een stukje geschiedenis en tenslotte mogelijke preventiemaatregelen. Wie verder wil zoeken vindt de nodige literatuurverwijzingen of nuttige websites.KWALITEIT IN HET LABORATORIUM
Koen Van Deun
 
ISBN nr.: 978.90.356.1259.4
250 pagina‘s - 17,50€
Info en bestellen: http://www.campiniamedia.be
 
Deel 1. Introductie tot kwaliteit.
Deel 2. Persoonlijke kwaliteit.
Deel 3. Kwaliteitsontwikkeling.
Deel 4. Kwaliteit in organisaties.
Deel 5. Kwaliteit van laboratoria.
Deel 6. Kwaliteit van chemicaliën en geneesmiddelen.
Deel 7. Kwaliteit van voedingsmiddelen.
Deel 8. Statistische kwaliteitsmethoden.
Deel 9. Meetonzekerheden en maatregelen.
Deel 10. Antwoorden bij de opdrachten/oefenvragen.

Kwaliteit slaat niet alleen op de eindproducten, maar ook op tussenproducten, processen, werkprocedures, materialen, apparatuur en vooral de prestatie van de medewerkers. Ook dienstverlening moet de nodige kwaliteit hebben; denk hierbij aan onderwijs, medische handelingen en diagnosen. Bezit een product of dienst niet de nodige kwaliteit, dan kunnen de gevolgen soms aanzienlijk zijn, zeker als het op veiligheid en gezondheid aankomt.

Aan de hand van voorbeelden worden in dit boek worden zowel ‘harde’ als ‘zachte’ kwaliteitsmethoden besproken. Waar vroeger vooral inspectiemethoden werden gebruikt als middel om de kwaliteit te garanderen, heeft er in de voorbije decennia een verschuiving plaatsgegrepen naar het betrekken van alle medewerkers in kwaliteitsgericht denken en handelen. Dit begint met het bewust maken van het ‘belang’ van kwaliteit, gevolgd door een continue aandacht voor kwaliteit. Het eindresultaat zijn medewerkers die niet alleen kwaliteitsvol werken, maar die ook zelf verbeteringsvoorstellen aanbrengen en die het werk met plezier en beroepsfierheid uitvoeren.